Hukum Pidana : Penuntutan

Hukum Pidana : Penuntutan

Hukum Sumber Hukum


Dalam Hukum Pidana terdapat proses penanganan perkara tidak pidana. Salah satu dari proses penanganan Perkara tindak pidana adalah Penuntutan. Kalian pasti bertanya apakah sebenarnya yang dimaksud mengenai Penuntutan dan apa sajakah mengenai Penuntutan?. Untuk lebih lanjut mengenai Penuntutan dalam Hukum pidana akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Pengertian Penuntutan adalah serangkaian dari tindakan penuntut umum guna untuk menuntut tersangka dalam perkara tindak pidana. Penuntut umum dalam hal ini ialah kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudia atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada kepala kejaksaan Negeri antara lain :
1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap dengan disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik;
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
3. Hasil penyelidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan disetujui diterbitkan "surat ketetapan".
4. Hasil penyelidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kepala kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan penuntutan. Pengubahan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam hal penuntutan tercantum dalam pasal 144 KUHAP.

Demikianlah Penjelasan mengenai penuntutan sebagai salah satu proses penanganan perkara pidana dalam ketentuan hukum pidana.

Sumber: Buku Hukum Pidana Yang Dipakai Dalam Penulisan ini :

- Leden Marpaung, 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta.
Penuntutan
Gambar Penuntutan

Labels: